Mems Rederi Ab.

Mems Rederi AB bildades i Mem år 190? av Konsul Arthur Du Rietz. Rederiet bedrev kust- öster- och nordsjötrafik.

År 1910 flyttades verksamheten till Göteborg och år 1915 blev rederiet uppköpt av Stockholms Rederi AB Svea.

 I detta köp ingick fem stycken ångfartyg.

Samtliga fartyg var relativt nya och moderna. Det äldsta var s/s Stegeborg som byggdes 1907.

Efter försäljningen av rederiet 1915 grundade Arthur Du Rietz via en släkting, Carl Fritsch, Öresundsvarvet i Landskrona.

1918 levererades det första fartyget, s/s Torild, därifrån.

S/S Örn. (1905-19??).

S/S Drott. (1907-1911).

S/S Stegeborg. (1907-1915).

S/S Karlsborg. (1909-1915).

S/S Elfsborg. (1910-1915).

S/S Gullborg. (1910-1915).

S/S Oscarsborg. (1913-1915).

S/S Wasaborg. (1913-1915).

S/S Skaraborg. (1914-1915).

S/S Venersborg. (1914-1915).

 

Tillbaka.