M/S MEGASTAR i Finska viken 22/4-2018. foto Micke Asklander.