M/S MED STAR i Drapetsona 12/4-2017. Foto George Koutsoukis.