M/S MED STAR i Drapetsona 2/4-2017. Foto George Koutsoukis.