M/S MARINER OF THE SEAS i Pireus 24/9-2012. Foto George Koutsoukis.