M/S MARIELLA avgår Åbo 5/6-1997. © Foto Marko Hänninen.