M/S MARELLA CELEBRATION i Pireus 5/8-2018. foto George Koutsoukis.