M/S MARE S i Pireus 10/11-2018. foto George Koutsoukis.