S/S MAGNE. Foto Båtologen, genom Lennart Falleth samling.