S/S LOWELL THOMAS EXPLORER. Foto genom Rickard Sahlsten samling.