M/S LATON i Kinosoura 20/2-2016. foto George Koutsoukis.