M/S LATO i Pireus 8/12-2007. Foto Georges Koutsoukis.