M/S LATO i Perama 15/9-2007. Foto Georges Koutsoukis.