M/S LATO i Pireus 16/6-2007. Foto Georges Koutsoukis.