Kramfors Rederi Ab/ Rederi Ab Wilhelmina.

Kramfors Rederi AB bildades år 1914 av företrädare för Kramfors AB.

Kramfors AB ägde sedan tidigare några bogserbåtar som överfördes till det nya rederiet.

Framgent skulle även styckegodsfartyg införlivas i rederiet. År 1916 byts namnet på rederiet till Rederi AB Wilhelmina.

Namnbytet berodde på att förväxlingar ofta skedde mellan moderbolaget och rederiet.

Samma år i maj 1916 bildar ägarna ytterligare ett rederi; Rederi AB Fredrika. Detta sistnämnda rederi fick överta Härnösandsrederiet Rederi AB Hernodias samtliga tillgångar och skulder.

1928 såldes det sista lastfartyget (s/s Wilhelmina) i Rederi AB Wilhelmina.

Lastfartyget återköptes år 1933 på exekutiv auktion men såldes vidare efter någon månad.

Fram till 1951 kvarstod dock ett antal bogserbåtar och pråmar i rederiet.

Detta år ”likviderades” Rederi AB Wilhelmina och tillgångar och skulder överfördes till moderbolaget.

Bara några år senare (1954) ”uppslukades” Kramfors AB av SCA, Svenska Cellulosa AB, Kramfors.

S/S Wilhelmina. (1915-1928, 1933-1934).

S/S Gefle. (1934-1955).

S/S Thule. (1934-1951).

 

Tillbaka till rederier K.

Tillbaka till rederier R.