M/S KONINGIN EMMA. Foto genom Rooney Asplund samling.