M/S KONG OLAV V. Foto genom Micke Asklander samling.