S/S KONG MAGNUS. Foto genom Lennart Falleth samling.