M/S KOMPOZITOR CHAYKOVSKIY i Hamburg 1991. Foto Michael Lobitz.