M/S KING OF SCANDINAVIA i yttre Oslofjorden 29/7-1992. Foto Lars Helge Isdahl.