M/S KAPELLA i Kapellskär 27/4-2008. © Foto Peter Asklander.