M/S KAPELLA i Helsingfors 17/5-2004. Foto Miran Hamidulla.