M/S JI MEI i Hongkong 27/9-2007. Foto Ton Grootenboer.