HSC JETFERRY 1 i Pireus 4/6-2013. Foto Ton Grootenboer.