M/S ITALRORO ONE i Korinthos 28/6-2007. Foto Michalis Chrysomitis.