M/S ITALIA i Lissabon, september 1972. Foto Trevor Jones.