M/S ISABEL DEL MAR upplagd i Barcelona 25/4-2011. Foto Micke Asklander.