S/S IRIS

Byggd 1884 av Schiffswerft von Henry Koch, Lübeck, Tyskland.

Varvsnummer. 11.

Dimensioner. 52,00 x 7,52 x 4,34 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 446 / 221 / 530.

Maskineri. En 2-cyl, O Henniges & Co kompound ångmaskin.

Effekt. 250 ihk.

Knop. 8.

RN. Helsingfors nr 615.

Signal. QTNV och senare OHEL.

Isklass. II A.

IDno. 5615314.

1884 05 12. Sjösatt.

Levererades 1884 Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab, (Alfred Hedman), Nicolaistad, Finland.

1916 01. Aktiemajoriteten i ägarrederiet köpt av Finska Ångfartygs Ab.

1918 04 18. Så sattes fartyget i brand av de röda när de övergav Mäntyluoto. Under hösten bogserades det utbrända skrovet till Ab Vulcan, Åbo, för reparation.

1925 12 09. Ägarrederiet inkorporerat i Finska Ångfartygs Ab, Helsingfors.

1950 12 18. Såld till Lindberg & Laaksonen Mek. Verkstad, Åbo.

1950 12 28. Såld till Karl Leontis Lindberg, Åbo, för att byggas om till sillfiske fartyg.

1951 12 18. Såld till Octaaf van den Bon för nedskrotning.

1951 12 25. Avgick från Åbo.

1952 01 04. Ankom Ostende, Belgien där skärbrännarna väntade.

Bild saknas.

Tillbaka till FÅA.

Tillbaka till de samseglande rederierna.

© 2021 faktaomfartyg.