S/S HUGIN. Foto Lennart Ramsvik, genom Lennart Falleth samling.