S/S HOLLANDIA. Foto Klubb maritim Västra kretsen, genom Lennart Falleth samling.