S/S HERMOD. Foto från Båtologen, genom Lennart Falleth samling.