M/S HELLENIC SPIRIT i Igoumenitsa 14/7-2012. Foto Georges Koutsoukis.