M/S HELLENIC MASTER lämnar Port Marghera 6/5-2008. © Foto Egidio Ferrighi.