T/S HANSEATIC i Skibotn i Storfjord, juli 1973. Foto Torkjell Bang Pedersen.