M/S GUSTAV VASA. Vykort genom Anders Nygren samling.