M/S FREDBORG har sjösatts 30 april 1952 i Lübeck. © Foto Västerviksmuseum.