M/S FRANCIA. Foto genom Lennart Falleth samling.

 

Fotnot, Maxa har hjälpt till och spara detta dokument.