M/S FINNKRAFT lšmnar Helsingfors 26/4-2008. © Foto Miran Hamidulla.