M/S FINLANDIA avgr Tallinn 16/2-2013. Foto Micke Asklander.