M/S FINLANDIA i Tallinn 16/2-2013. Foto Micke Asklander.