M/S FÄRJA 62/303 SKIDBLADNER vid Håkansta färjeläge 11/10-2006. © Foto Tommy Holm.