M/S TRELLEBORG efter kollisionen med den Norska tankern BETH och reparationsbilder. Samtliga foton genom Dan Drakenholt samling.

Tillbaka.