Ritning på M/S STRÄNGNÄS SUND. Från Pär Johansson samling.

Tillbaka