Förlängningsdelen till M/S STENA HOLLANDICA sjösätts 26/1-2007. © Foto Christian Eckardt.

Del av ny överbyggnad till förlängningsdelen på M/S STENA HOLLANDICA 19/2-2007. © Foto Christian Eckardt.

Del av ny överbyggnad till förlängningsdelen på M/S STENA HOLLANDICA 19/2-2007. © Foto Christian Eckardt.

Del av ny överbyggnad till förlängningsdelen på M/S STENA HOLLANDICA 19/2-2007. © Foto Christian Eckardt.

Del av ny överbyggnad till förlängningsdelen på M/S STENA HOLLANDICA 19/2-2007. © Foto Christian Eckardt.

Del av ny överbyggnad till förlängningsdelen på M/S STENA HOLLANDICA 19/2-2007. © Foto Christian Eckardt.

Tillbaka.