Ombord M/S ROSELLA. Foto Micke Asklander.

Tillbaka.