Översiktsritning på M/S NISSOS KYPROS. Genom Fleet File Rotterdam's samling.
 
Tillbaka.