Ombord M/S VANA TALLINN. Foto Fredrik Ehmer.

Tillbaka.