M/S VANA TALLINN avgår på sin sista resa från Stockholm 1/8-2008. © Foto Nils Cronholm.

Tillbaka.