Ombord M/S VÄDDÖ. © Foto Micke Asklander.

Tillbaka.