Ombord M/S STENA SCANDINAVICA. © Foto Micke Asklander.

Nästa.